GNSS-positionering
med hög precision
och avancerad AI

Exakt plats och dokumentation med geotaggade foton av hela schaktet och varje nätverkselement.

Risken för mänskliga fel minskar tack vare avancerad 3D-modellering, maskin vision och exakt positionering. Säkerställ högkvalitativa resultat. Pappersanteckningarnas era är över.

Funktioner

Med Groundhawken 3D-skannar du schaktet på några sekunder. GPS-positionering med hög precision och avancerad AI gör inmätningen exakt. Enheten är lätt att använda av alla som redan är på fältet.

Inmätning av kablar och skydd


 • Noggranna mått på kablarnas läge X, Y, Z (m över havet) och relativa djup D (cm från marknivå).

 • Positionsmätning av flera kablar samtidigt (sammanslagna byggprojekt).

 • Noggranna mått på skyddens läge (rännor, rör, SRE, betong o.s.v.) där de börjar och slutar.

Kompatibla dataformat


 • Stöder de vanligaste filformaten som DXF, TKY, PIH, MTI, GeoJSON o.s.v

 • Stöder nätoperatörens kodlistor.

 • Stöder lokala koordinatsystem.

 • Bläddra bland foton på en karta (KMZ-fil).

Intressepunkter


 • Kopplingsskåp och siffror.
 • Förlängningspunkter, sonder, underskärningar, stolpar, brunnar, transformatorer o.s.v.

Geotaggade foton


 • Varje kabelskydd i det öppna schaktet.

 • Översikt över kabelkanalen.

 • Innan arbetet börjar.

 • Efterdokumentation. 

Med Groundhawken är det lätt att uppfylla kravet på inmätningsnoggrannhet

Groundhawk i ett nötskal

Upptäck hur Groundhawken ändrar på jordkablars inmätning och dokumentation - ladda broschyren för att ta reda på hur du kan ligga steget före konkurrenterna.

Groundhawk broschyr mockup grå bakgrund